C1   13,80€
CHIRASHI SAUMON
C2   16,80€
CHIRASHI THON
C2B   16,50€
CHIRASHI SAUMON ET THON
C1A   15,90€
CHIRASHI SAUMON AVOCAT
C2A   18,50€
CHIRASHI THON AVOCAT
C3   15,80€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C4   19,80€
CHIRASHI ANGUILLE
C5   16,80€
CHIRASHI THON CUIT AVOCAT
1A   18,90€
POKE BOWL